Färjans Vänner i Marstrand bildades 1986 med syfte att rädda ett välkänt inslag i Marstrands hamnbild, Hamnfärjan II (Spårvagnen). Föreningen har ca 125 medlemmar. Du som vill bli medlem och stödja vår verksamhet är hjärtligt välkommen att betala in 100 kronor till pg 4041337-9 och glöm inte att märka din inbetalning med namn och adress gärna e-mail. Tack på förhand!

Hamnfärjan II är unik och en av mycket få bevarade äldre elektriskt drivna färjor, kanske den enda färjan i sitt slag i hela världen! 

Hamnfärjan II har 2013 "K-märkts" av Statens Maritima Muséer som kulturhistoriskt synnerligen värdefull: "Hamnfärjan II är samhällshistoriskt- teknikhistoriskt- och personhistoriskt intressant".

Föreningen Färjans Vänners målsättning är att bevara färjan för framtiden så att den fortsatt kan bidra till att profilera Marstrand och påminna om gången tid. Färjan är inte ett museiföremål utan skall fortsätta att transportera människor i hamnen så som den har gjort i mer än ett halvt sekel.

Hamnfärjan II kan även fungera som reservfärja för ordinarie färjan Lasse Maja.

Roddaren Janne Berndtsson (Senast 1905)
Berndtsson ingick i det roddarlag som före Hamnfärjan I ombesörjde persontransport mellan Koön och Marstrandsön.

 

Vår styrelse:

  • Bo Sandgren Ordförande
  • Lars Strömberg Sekreterare och bokningsansvarig
  • Göran Forslund Ledamot
  • Åke Holmqvist Ledamot
  • Tore Svensson Ledamot
  • Olof Kronhamn Suppleant
  • Susanne Karlsson Suppleant